UADEFENSE

CZOŁOWY DEWELOPER I INTEGRATOR ROZWIĄZAŃ OBRONNYCH.

BAZUJĄC NA DZIESIĘCIOLECIACH DOŚWIADCZENIA UADEFENSE JEST NIEZAWODNYM PARTNEREM W ROZWOJU I INTEGRACJI WOJSKOWYCH SYSTEMÓW I SPRZĘTU.

UADEFENSE NIEUSTANNIE DĄŻY DO ZASPOKOJENIA POTRZEB KLIENTÓW, OFERUJĄC NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE.

WIERZYMY, ŻE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MUSZĄ SŁUŻYĆ GLOBALNEMU BEZPIECZEŃSTWU I WSPIERAĆ CAŁY ŚWIAT.

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

SZEROKI ASORTYMENT PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE WYKORZYSTYWANE SĄ DO ZAPOBIEGANIA, KOORDYNOWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM, WPŁYWOM I AWARIOM ŚRODOWISKA CYBERNETYCZNEGO I KOMUNIKACYJNEGO.

 • Rozwiązania w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi (zapewnianie bezpieczeństwa, konserwacja, wdrożenie i zarządzanie urządzeniami mobilnymi).
 • Systemu zarządzania dostępem i użytkownikami sieci do szczególnych zastosowań, systemy zapobiegające wyciekom danych DLP (ang. data leakage prevention), rozwiązania dotyczące zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi.
 • Systemy zarządzania informacjami dla sieci do szczególnych zastosowań, gromadzenie i korelacje zdarzeń - Bezpieczeństwo informacji i Menedżer zdarzeń.
 • Systemy zapobiegania atakom i międzysieciowe systemy monitorowania.
 • Zapobieganie i blokowanie znanych zagrożeń i rozwiązania identyfikujące szkodliwe działania - Platforma zabezpieczeń punktu końcowego.
 • Wykrywanie i przeciwdziałanie zaawansowanym zagrożeniom - Wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych.
 • Cyberrozwiązania sprzętowe Narrow do zabezpieczeń baz danych, segmentów sieci i urządzeń przesyłających dane.

ZAUTOMATYZOWANE SYSTEMY NA POZIOMIE OD TAKTYCZNEGO DO STRATEGICZNEGO

FIRMA TA JEST ZNANYM KRAJOWYM DEWELOPEREM ZAUTOMATYZOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DLA WOJSKA

 • Rozwój zautomatyzowanego systemu zarządzania na zlecenie Ministerstwa Obrony Ukrainy.
 • System obejmuje poziomy zarządzania strategicznego, operacyjnego i taktycznego.
 • Architektura systemu została wykonana zgodnie z modelem taksonomii NATO C3.
 • Projektowanie i wdrożenie jednostek bazowych, a także typowego sprzętu i modułów terenowych jednostek kontroli.
 • Rozwój zaawansowanego systemu zabezpieczania informacji dla ograniczonego dostępu do danych.
 • System wyświetla sytuację operacyjną oraz protokoły wymiany informacji zgodnie z normami NATO.
 • Rozwój integracyjnych usług umożliwiających interakcję z innymi systemami.

PLATFORMY ZROBOTYZOWANE

PLATFORMY ZROBOTYZOWANE O SZEROKIM ZASTOSOWANIU RAZ Z SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA ZAPEWNIAJĄ SZYBKĄ INTEGRACJĘ I PRZYSTOSOWANIE W CELU WYKONANIA MISJI NA DOWOLNYM OBSZARZE

 • Utworzenie uniwersalnych platform zrobotyzowanych, robotów bojowych, zwiadowczych, inżynierskich i transportowych.
 • Rozwój algorytmów operacyjnych platform mobilnych.
 • Rozwój i instalacja uniwersalnych urządzeń transmisji radiowej oraz oprogramowania, które umożliwia obsługę wielu czujników (czujniki termiczne, kamery wideo, urządzenia do pomiaru wilgotności itp.).
 • Rozwój złożonych elektromechanicznych maszyn wykonujących.
 • System natychmiastowego odbioru informacji opierający się na działaniu przenośnego drona quadcopter z automatycznym startem / lądowaniem w stacjonarnym systemie bazowym.

MODERNIZACJA POJAZDÓW OPANCERZONYCH - SYSTEMY KIEROWANIA OGNIEM I ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI OPERACYJNEJ POJAZDÓW OPANCERZONYCH DZIĘKI SYSTEMOM KIEROWANIA OGNIEM, KOMUNIKACYJNYM I ZARZĄDZANIA NA POLU WALKI

ROZWÓJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INTEGRACJA NAZIEMNYCH URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

 • Działania związane z projektowaniem i instalacją zaawansowanego sprzętu telekomunikacyjnego w pojazdach wojskowych.
 • Procedury zapoznania się z pojazdem wojskowym przed wykonaniem prac integracyjnych.
 • Rozwój dokumentacji technicznej w zakresie integracji sprzętu telekomunikacyjnego zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Instalacja sprzętu telekomunikacyjnego w pojazdach wojskowych.
 • Testowanie zintegrowanego sprzętu telekomunikacyjnego.

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU: ROZWÓJ SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I SPRZĘTU; ROZWÓJ OPROGRAMOWANIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SI

 • Technologie obejmujące wykorzystanie SI podczas rozwoju i tworzenia zaawansowanych rozwiązań wojskowych.
 • Monitorowanie infrastruktury sieci SI i rozwiązania w zakresie zarządzania.
 • Rozwój zautomatyzowanych systemów telekomunikacyjnych zgodnie z dostępnymi kanałami komunikacji.
 • System rozpoznawania kształtów pojazdów wojskowych.
 • System przeciwdziałania wpływowi walki elektronicznej na systemy nawigacyjne.
 • System nawigacji i identyfikacji współrzędnych bazujący na procedurach danych wizualnych kształtów środowiska.
 • System analizy akustycznej wykorzystujący sieć czujników akustycznych.
 • System analizy widma częstotliwości radiowej bazujący na systemie rozpowszechnionego monitoringu radiowego.
 • System zautomatyzowanej analizy danych zdjęciowych i wideo otrzymanych z urządzeń bezzałogowych.
 • Adaptacyjny system wymiany danych, w tym trasowanie różnych kanałów w zależności od dostępności i rodzaju danych.

ROZWÓJ SYSTEMÓW SZKOLENIOWYCH

Zaawansowane rozwiązania umożliwiające tworzenie symulatorów na zlecenie Sił Zbrojnych Ukrainy w celu szkolenia personelu wojskowego.

SYMULATORY POJAZDÓW OPANCERZONYCH.

Bliskie rzeczywistości i wysokowydajne obliczenia algorytmów operacyjnych sprzętu wojskowego. Oprogramowanie symulatorów pojazdów opancerzonych.

SYMULATORY OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ.

Zaawansowany symulator pozwalający załodze poznać budowę i działanie bojowe samobieżnych pojazdów do prowadzenia ognia.

KOMPLEKSY SYMULATORÓW WARUNKÓW BOJOWYCH bazujących na NATO VBS3.

SYMULATORY DZIAŁAŃ mające na celu przeszkolenie załogi w postępowaniu zgodnie z wytycznymi operacyjnymi, w tym VR.

SYMULATORY AWIONIKI BAZUJĄCE NA SYSTEMIE PREPAR3D (zaawansowany system firmy Lockheed Martin).

DMYTRO LIULIN
CEO
Skontaktuj się z nami
KOSAR OLEKSANDR
Sektor badań i rozwoju; dział projektowy
Skontaktuj się z nami
DIDOVETSʹ MAKSYM
Dział systemów zautomatyzowanych
Skontaktuj się z nami
LIASHENKO VOLODYMYR
Dział systemów informatycznych
Skontaktuj się z nami
KOVALENKO VALERII
Dział kontroli logistyki i eksportu
Skontaktuj się z nami
PANCHENKO SERGIY
Sektor projektowania dokumentacji
Skontaktuj się z nami